Beszámoló

Megvalósult a projekt célja: az alulról jövő kezdeményezések támogatása az aktív kultúrafogyasztás ösztönzésére lakossági csoportok kulturális és közösségi kisebb léptékű programjainak bővítésével. A programjaink nyitottak voltak, mindenki számára hozzáférhetőek, a helyi szereplők aktív szerepvállalására épültek. Egyenlő esélyű hozzáférést biztosítottunk mindenkinek, a projekt hozzájárult az előítéletek csökkentéséhez, a programokon több generáció bevonásával, egészségi és szociális hátrányokkal küzdők is részt vettek. A projektet reális, tartható ütemezéssel terveztük, rendezvényeinket a szakmai követelményeket szem előtt tartva, a tervezett helyszíneken szerveztük. A környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartottuk. Nem közvetítettünk szegregációt, igyekeztünk csökkenteni a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Eredmény: 3 új kulturális- közösségi program: Művészet és egészség, Tehetséggondozás, Eger titokzatos énje (street art programokkal). 9 együttműködési megállapodás civil szervezetekkel: „Az Egri Számítástechnikai és Rehabilitációs Szakképzésért” Alapítvány, Bornemissza Gergely Közhasznú Alapítvány, Cukorbetegek Egri Egyesülete, Csere Kör Közösségi Egyesület, Egri Egészség- és Környezetvédő Egyesület, Egyesület Eger Idegenforgalmáért, Forrás Alapítvány Eger, Heves Megyei Népművelők Egyesülete, Magyar Rákellenes Liga Egri Alapszervezete. 8 bevont intézmény, vállalkozás: Tinódi Sebestyén Tagiskola, ESZC Bornemissza Gergely Szakgimnáziuma, Hotel Senátor Ház, IQ-pont Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, Korzó Étterem, Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, Offi Ház, Petrény Borbank. 639 fő résztvevő. 17 fő bevont helyi személy: Badacsonyiné Bohus Gabriella, Bak Imre, Baráth Zoltán, Bartha Anci, Cukorbetegek Mézvirág Kórusa, Demeter Kata, Dobó István, Dobó Katica, Dorner László, Dr. Dósáné Dr. Fekete Márta, Halmos András, Herkules Helga, Hupkó Hanna, Jakabné Jakab Katalin, Murányi Zoltán, Uzelman Tamás, Varga Miklósné. Elkészült a szakmai megalapozó tanulmány, és eleget tettünk a kötelező nyilvánosság biztosítása előírásainak. A rendezvényekről plakát, meghívó, a rendezvényekről és a műhelymunkákról minden alkalommal jelenléti ív és fotódokumentáció készült.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>